Oslobođenje Koste Šljuke

09

Oktobar
1940
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Petar S. Petrović.

Premijera:

Cetinje, 09/10/1940, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević