Otadžbina

Igrokaz u pet činova.

16

Oktobar
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Viktorijen Sardu.

Premijera:

Cetinje, 16/10/1911, 20:00 časova.