Otmica Sabinjanaka

Komedija u četiri čina.

23

Februar
1912
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Lauf Giorgio.

Premijera:

Cetinje, 23/02/1912, 20:00 časova.