Palanačka željeznica

Komedija u tri čina.

02

Juni
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ludvik Toma.

Uloge:

Fridrih Rebajn – Ilija Vučićević; Ana – Kaća Petrović; Suzana – Milka Dir; Karlo Rebajn – Nikola Hajdušković; Frida Plgemajerova – Mara Vučićević; Doktor Adolf Beringer – Rudolf Dir; Josif Švajgel – Ljubomir Micić; Franc Štelcer – Bogić Vojvodić; Matija Kirmajer – Milutin Stevanović; Petar Hajcinger – Dušan Milošević; Marija – J. Janković; Prvi opštinski odbornik – Ljubomir Tamindžić; Drugi opštinski odbornik – Đoko Begović; Treći opštinski odbornik – gospodin Božić; Anton Harpl – Bogić Vojvodić.

Premijera:

Cetinje, 02/06/1911, 20:30 časova.