Pečalbari

Drama u sedam slika.

04

April
1953
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst i muzika: Anton Đ. Panov. Scenarista: Drago Milošević. Pomoćnik reditelja: Adam Vedernjak. Muzički dio uvježbao: Jovan Milošević. Igre uvježbao: Trajče Ivanovski. Scenograf: Gojko Berkuljan. Lektor: Petar Vujović. Šaptač: Vidoje Marković. Tehničko rukovodstvo: Vojo Begović. Stolarski radovi: Nikola Stanković. Kostime izradili: Milica Jablan, Vitomir Bujišić, Ljubo Kadić i Jelena Spasojević. Osvjetljenje: Ilija Piletić. Vlasuljar: Momčilo Stanić. Šef pozornice: Špiro Ćeranić.

Uloge:

Jordan, malograđanski trgovac — Petar Vujović; Rajna, njegova žena — Mila Popović; Simka, Stojčo, njihova djeca — Jelena Stojčević, Momir Vicković; Božana, udovica — Zlata Cvetković-Berović; Kostadin, njen sin — Boro Begović, Adam Vedernjak; Koljčo, njegov sin — Biljana Međedović; Striko Koljo — Branko Obradović; Đoršo — Dragi Tomić; Temkovica — Neda Lahman; Slavčo, njen sin — Petar Martinović; Ranđel, sopstvenik pekarnice — Stevo Kovačević; Karaman Atanas, Zafir, Striko Marko, Božin, Fidan, Stojan, pečalbari — Milorad Spasojević, Mašo Topić, Drago Milošević, Đoko Begović, Marko Martinović, Čedo Vuksanović, Đoko Popović.

Ostale informacije:

Događa se u jednom malom selu Poreča od 1929. do 1934. godine, jedino se šesta slika događa na Pečalbi.

Premijera:

Cetinje, 04/04/1953, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević