Periferija

Drama u 13 slika.

30

Mart
1940
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: František Langer.

Uloge:

Franci – Ljubomir Pecović; Ana – Kaja Anđelković; Barborka – Milan Tošić; Toni – Petar Begović; Sudija – Jovan Jeremić; Gospodin – Dragan Balković; Gospođa – Mara Laner; Služavka – Anđelija Krstić; Prvi žandarm – Nikola Vujanović; Drugi žandarm – Vaso Perišić; Direktor bara – Đoko Begović; Komesar - Desimir Perišić; Mladi čovjek – Mihailo Milićević; Obućar – Andrija Narbutović; Gostioničar – Milo Vukanović; Kelner – Nikola Pertović; Noćni čuvar – Dragoslav Dukić.

Premijera:

Cetinje, 30/03/1940, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević