Pljusak

Vesela igra u tri čina.

03

Oktobar
1940
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Petar Petrović - Pecija.

Uloge:

Stojan Marić – Milan Tošić; Stana – Slavka Tošić; Marko Marić – Stanko Buhanac; Janja – Mara Laner; Nikola – Petar Begović; Mara – Kaja Anđelković; Pela – Vjera Jelić; Ciganka – Anđelija Krstić.

Premijera:

Cetinje, 03/10/1940, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević