Podvala

Komedija u pet činova.

08

Februar
1940
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Milovan Glišić.

Uloge:

Advokat Vule – Ljubomir Pecović; Sreten – Vaso Perišić; Vule Pupavac – Marko Jelić; Neša – Mihailo Milićević; Živan – Milan Tošić; Ranko – Mile Pani; Petko – Dušan Popović; Vidak – Dragan Balković; Dragić – Milo Vukanović; Puja – Nikola Vujanović; Smilja – Vjera Jelić; Milka – Nada Het; Stana – Mara Laner; Draga – Vera Mihailović; Nera – Anđelija Krstić.

Premijera:

Cetinje, 08/02/1940, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević