Pokondirena tikva

Vesela igra u tri čina.

22

Decembar
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Jovan Sterija Popović.

Uloge:

Fema – gospođa Jovanović; Evica – Milka Bijelić; Mitar – gospodin Pavićević; Ančica – J. Micić; Jovan – Ilija Vučićević; Sara – gospođa Pavićević; Svetozar Ružičić – Dragutin Burzan; Vasilije – Nikola Marić.

Premijera:

Cetinje, 22/12/1911, 20:00 časova.