Prijatelji

28

Juni
1892

O komadu:

Tekst: Lazar Lazarević.

Premijera:

Cetinje, 28/06/1892.