Protekcija

Šala u pet činova.

07

Februar
1932
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Branislav Nušić.

Uloge:

Ministar – Vaso Kosić; Draginja – Koviljka Kolašinac; Persida – Paula Jesić; Aćim Kukić – Stanko Kolašinac; Saveta – Milica Spiridonović; Julka – Leposava Kolarević; Svetislav – Milan Orlović; Manojlo – Petar Spajić; Jovanka – Zlata Cvetković; Mladen Đurić – Miodrag Avramović; Jedna žena – Ivana Petri; Administrator – Božidar Andrić; Praktikant – Josip Petričić; Sava Savić – Aleksandar Cvetković; Momak kod ministra – Đoko Begović.

Premijera:

Cetinje, 07/02/1932, 20:00 časova.