Put oko svijeta

Komad u osam slika s pjevanjem i igranjem.

07

Mart
1936
Reditelj
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Branislav Nušić. Muzika: Staša Binički. Kapelnik: Vaclav Landa.

Uloge:

Jovanče Micić – Nikola Mitić; Persa – Lela Josipović; Toma – Marko Jelić; Profesor – Radenko Almažanović; Saveta – Vjera Jelić; Zemička – Jovan Tanić; Mika – Dušan Popović; Sima – Milovan Radulović; Šegrt Nace – Milka Veselinović; Šef stanice – Miloš Jeknić; Čovjek s nogom – Jovan Gec; Juliška – Cinta Aritonović; Glumac – Emil Kutjara; Sava Cvetković – Miodrag Avramović; Portir – Milovan Radulović; Detektiv poštanske policije – Jovan Tanić; Kondukter – Dušan Popović; Janaćko Kostić – Radenko Almažanović; Svetislav – Miloš Jeknić; Gazda Spasoje – Radenko Almažanović; Spasojeva žena – Dana Petrović; Član komisije I – Petar Matić; Član komisije II – Đoko Begović; Čarls Barle – Emil Kutjara; Uajdl Frid – Jovan Tanić; Samuel Heventon – Dušan Popović; Vilijam Morison – Andrija Narbutović; Džon Hudson – Miloš Jeknić; Kapetan – Miodrag Avramović; Prva dama – Nada Dražić; Druga dama – Maša Perenčević; Larisa – Dana Petrović; Mornar – Milovan Radulović; Poglavica plemena Odžidži – Emil Kutjara; Rista – Jovan Tanić; Njonjci – Đoko Begović; Mambi – Dušan Popović; Crnac – Desanka Petković; Dijete – Mali Jelić; Vo-Ki – Radenko Almažanović; Ilija – Milovan Radulović; Ben Said – Miodrag Avramović; Jan-Ci – Vaso Perišić; Čio-Či – Tupalov; La-Lo – Dana Petrović; Kao-Ki – Nada Dražić; Nazlija – Maša Perenčević; Đulisa – Mila Gec; Emin – Miloš Jeknić; Nadžiba – Nada Dražić; Almasa – Desanka Petković; Apotekar – Jovan Tanić; Mika – Dušan Popović; Nace – Milka Veselinović; Predsjednica ženske podružnice – Milka Gec; Prva članica Ženskog društva – Nada Dražić; Druga članica Ženskog društva – Dana Petrović; Treća članica Ženskog društva – Desanka Petković; Predsjednik gimnastičkog društva – Milovan Radulović; Predsjednik streljačke družine – Vaso Perišić.

Premijera:

Cetinje, 07/03/1936, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević