Ričard treći

29

Septembar
1938
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Viljem Šekspir.

Premijera:

Cetinje, 29/09/1938, 20:00 časova.