Riđokosa

Pozorišna igra u tri čina, četiri slike, s pjevanjem.

19

Februar
1933
Dirigent
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Šandor Lukači.

Uloge:

Šajgovica – Ivana Petri; Andraš – Vaso Kosić; Ferko – Dušan Popović; Mihalj Keseg – Stanko Kolašinac; Balint – Miodrag Avramović; Miša – Đoko Begović; Janko – Aleksandar Cvetković; Pal Bogljaš – Petar Spajić; Palko – Josip Petričić; Pepi – Milovan Radulović; Agnješa Bogljareva – Kosara Rajčević; Žofika – Koviljka Kolašinac; Kata Goropad – Paula Jesić; Boriška Seneš – Leposava Kolarević; Julča Činoš – Zlata Cvetković; Čaholjanica – Albina Ronko; Gubašinica – Velika Uskoković; Fontašinica – Hristina Rašović; Šarika – Milica Spiridonović.

Premijera:

Cetinje, 19/02/1933, 20:00 časova.