Ruška

Drama iz seoskoga života u četiri čina.

09

Oktobar
1932
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Pecija Petrović.

Uloge:

Staniša Marić – Stanko Kolašinac; Jela – Paula Jesić; Rajko – Miodrag Avramović; Ruška – Kosara Rajčević; Luka – Dušan Popović; Petar – Milovan Radulović; Janko – Đoko Begović; Rađa – Josip Petričić; Gliša – Petar Spajić; Milica – Ivana Petri; Anđa – Leposava Kolarević; Milja – Koviljka Kolašinac; Stana – Danica Tamindžić; Bojana – Milica Spiridonović; Ilija – Miloš Rajčević; Prvo momak – Nikola Vujanović; Drugi momak – Vaso Perišić; Treći Momak – Božidar Barović.

Premijera:

Cetinje, 09/10/1932, 20:00 časova.