Saloma

12

Februar
2010
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Oskar Vajld. Dramaturgija i adaptacija: Žanina Mirčevska. Muzika: Eduard Miler. Scenografija i dizajn svijetla: Osman Arslanagić. Koreografija: Tamara Vujošević - Mandić. Kostimografija: Leo Kulaš. Asistentkinja koreografa: Tijana Todorović. Jezička adaptacija i lektura (po prevodu J.Mitić): Jelena Milošević. Vajarski radovi: Miroslav Lakobrija. Maska i perike: Nijaz Memiš. Producent: Slobodan Božović.

Uloge:

Saloma, judejska princeza, Irodijadina kćer — Nada Vukčević; Irod, kralj Judeje — Srđan Grahovac; Irodijada, Irodova žena, Salomina majka — Gordana Marković; Naaman, paž i dželat — Jelena Minić; Jovan, prorok — Branimir Popović.

Ostale informacije:

“Ovo nije biblijska priča. Preko teksta Saloma hoćemo konfrontirati savremeno društvo po pitanju senzualnosti, tačnije po pitanju materijalnosti, koja je dominantna praksa kojom se bavi savremeni čovjek. Ko je Jovan Krstitelj? To je čovjek, za razliku od svih, koji se je odrekao materijalnosti i zanima ga samo ideja i duh. On je vizionar, jedini koji jasno vidi šta će se dogoditi ali kome se odsiječe glava, pa ne zbog toga jer je vizionar, već zbog toga jer svijet oko njega zanima samo opipljivo, materijalno. Saloma traži njegovu glavu, prije svega da bi poljubila njegove usne. To je jedini razlog u Vajldovom tekstu. Ali Saloma je ipak žrtva. Ona želi da se preda duhovnom svijetu, ali ne zna kako, jer živi u svijetu gdje je duhovnost potpuno i odavno izbrisana. Predstava ima namjeru da bude diskurs o savremenom čovjeku koji je duhovni invalid, jer je odavno lišen mislovnog, duhovnog i vizionarskog aspekta.”  (Eduard Miler)

Premijera:

Cetinje, 12/02/2010, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević