Samson i Dalila

Tragikomedija u tri čina.

17

Mart
1912
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Sven Lange.

Uloge:

Petar Krumbak – Dušan Jovanović; Dagmar – Mara Vučićević; Majer – Dragutin Burzan; Pozorišni upravitelj – Ilija Vučićević; Diker – Kosta Jovanesković; Lundberg – gospodin Pavićević; Nagel – Niko Keljević; Gospođica Kristina – J. Micić; Mogesen – Dušan Milošević; Alsen – gospodin Martinović; Dekorater – Đoko Beg (Begović); Mašinista – Dušan Milošević; Laura – Milka Bijelić.

Premijera:

Cetinje, 17/03/1912, 20:00 časova.