Šaran

Šaljiva igra u jednoj radnji.

11

Mart
1884

O komadu:

Tekst: Jovan Jovanović Zmaj.

Uloge:

Panta Dinarić – Novica Kovačević; Ana – Mila Pavlović; Savka – Gorde Vukotić; Stanko – Niko Tatar; Seoski knez – Radoje Roganović; Jedan komšija – Vaso Piper; Jedan seljak – Nikola Brzuta.

Premijera:

Cetinje, 11/03/1884.