Seljak kao milionar ili djevojče iz vilinska carstva

Čarobna igra u tri čina, a devet slika, s pjevanjem.

12

Mart
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Napisao: Ferdinand Rajmund. Preveo: A. Mandrović. Muzika: Davorin Jenko.

Uloge:

Lakrimoza – Dara Miletić; Antimonija – Olga Moguš; Bustorijus – Bogić Vojvodić; Ajaks – Milan Rupčić; Zenobijus – Milan Katinski; Zadovoljstvo – Kaća Petrović; Mladost – Dara Miletić; Starost – Milutin Stevanović; Noć – Olga Moguš; Zavist – Ljubomir Tamindžić; Mrzost – Milan Katinski; Tofan – Dušan Milošević; Ili – mala Milica; Srećko Korenić – Rudolf Dir; Cveta – Milka Dir; Lovro – Bogić Vojvodić; Milan Kesegić – Mihailo Kovačević; Stihović – Đoko Begović; Okanić – Ljubomir Tamindžić; Žderović – Milan Pavlović; Sluga – S. Tamindžić.

Premijera:

Cetinje, 12/03/1911, 20:00 časova.