Šokica

Komad u pet činova s pjevanjem.

17

Mart
1932
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ilija Okrugić.

Uloge:

Marijan Šokčević – Milovan Radulović; Manda – Milica Spiridonović; Janja – Paula Jesić; Božo – Aleksandar Cvetković; Ljubibratić – Rista Spiridonović; Pero Vlahović – Milan Orlović; Mandokara – Ivana Petri; Teza – Koviljka Kolašinac; Marta – Leposava Kolarević; Matan Propalić – Đoko Begović; Jedan stražimešter – Stanko Kolašinac; Prvi vojnik – Vaso Kosić; Drugi vojnik – Božidar Andrić; Treći vojnik – Dušan Popović; Pritucalo – Miodrag Avramović; Jedan vojnik – Petar Spajić; Prva djevojka – Nada Urban; Druga djevojka – Zlata Cvetković; Prvi momak – Josip Petričić; Drugi momak – Dušan Popović; Treći momak – Božidar Andrić; Florijan – Aleksandar Tupalov.

Premijera:

Cetinje, 17/03/1932, 20:00 časova.