Šokica

Drama u pet činova iz narodnog života s pjevanjem.

24

Juni
1910

O komadu:

Tekst: Ilija Okrugić.

Uloge:

Marijan Šokčević – Mihailo Kovačević; Manda – Kaća Petrović; Janja – Dara Miletić; Božo – Milutin Stevanović; Pero Vlahović – Ljubomir Tamindžić; Mandokara – gđa. Ađelković; Prvi – Đoko Beg (Begović); Drugi – g. Bogdanović; Treći – K. Martinović; Ljubibratić – Milutin Stevanović; Pritucalo – Milutin Tamindžić; Momak I – V. Pejović; Momak II – g. Glasović.

Premijera:

Cetinje, 24/06/1910, 20:30 časova.