Stanoje Glavaš

Tragedija u pet činova.

05

Septembar
1937
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Đura Jakšić.

Uloge:

Stanoje Glavaš – Vitomir Kačanik; Stanka – Lela Josipović; Spasenija – Nina Stipić; Radak – Milovan Radulović; Isak – Mile Pani; Vuk – Dušan Popović; Sulejman-paša – Jovan Jeremić; Hasan – Marko Jelić; Ćerim – Desimir Perišić; Koleban – Sava Jović; Hadži Prodan – Vaso Perišić; Janja – Nikola Mitić; Porfirije – Dragan Balković; Đenadije – Đoko Begović; Prvi Turčin – Saša Branković; Drugi Turčin – Aleksandar Radovanović; Treći Turčin – Petar Begović; Jedan Rudničanin – Vaso Perišić; Jedan Gružanin – Đoko Begović.

Premijera:

Cetinje, 05/09/1937, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević