Suđenje Meri Dagan

Komad u tri čina.

01

Novembar
1931
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Bajard Vajler.

Uloge:

Meri Dagan – Ivana Petri; Eduard Uest – Božidar Andrić; Gaulej – Vaso Kosić; Sudija Naš – Rista Spiridonović; Doktor Uelkm – Aleksandar Cvetković; Džems Medisi – Neda Urban; Inspektor Hant – Stanko Kolašinac; Kapetan Prajs – Milovan Radulović; Dagman Lorn – Leposava Kolarević; Farn Artr – Koviljka Kolašinac; Džimi Dagan – Miodrag Avramović; Gertruda – Milica Spiridonović; Mari Dikro – Paula Jesić; Patrik Karn – Dušan Popović; Henri Plestid – Josip Petričić; Novinar – Đoko Begović; Prijavnik I – Petar Spajić; Prijavnik II – Nikola Vujanović; Paulina Aguero – Mara Orlović; Stenograf – Vaso Perišić.

Premijera:

Cetinje, 01/11/1931, 20:00 časova.