Šuma

Komad u pet činova.

29

Novembar
1948
Reditelj
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Nikolaj Aleksejevič Ostrovski. Prevod: Taranovski. Scenograf: Savo Vujović.

Uloge:

Raisa Pavlovna Gurmišska, spahinica — Blaženka Katalinić; Aksinja Danilovna (Aksjuša), njena rođaka — Ana Milosavljević; Jevgenije Apolonović Milonov, Uar Kirilović Bodajev, spahije — Petar Vujović, Đoko Begović; Ivan Petrov Vosmibratov, drv. trgovac — Petar Spajić; Aleksije Sergejić Bulanov, nesvršeni gimnazijalac — Ivan Martinović; Genadije Nesrećković — Teja Tadić k.g. ; Arkadije Srećković — Radoje Gojkić; Šaran, lakej kod Gurmiške — Petar Begović; Ulita, ključarka — Smilja Matić.

Premijera:

Cetinje, 29/11/1948, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević