Svadba pod revolucijom

Drama u tri čina.

30

April
1933
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Sofus Mihaelis.

Uloge:

Alena od Etoala – Leposava Kolarević; Ernest od Treseja – Miodrag Avramović; Di Barta – Dušan Popović; Abe Kopen – Rista Spiridonović; Leontina – Kosara Rajčević; Metr Žerom – Petar Spajić; Prosper – Josip Petričić; Montalu – Miloš Rajčević; Davu – Stanko Kolašinac; Mark Aron – Vaso Kosić; Žan Lask – Milovan Radulović; Prvi oficir – Nikola Vujanović; Drugi oficir – Božo Barović; Treći oficir – Vaso Perišić; Četvrti oficir – Janko Šoć.

Premijera:

Cetinje, 30/04/1933, 20:00 časova.