Tartif

Drama u pet činova.

12

Oktobar
1950
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Molijer. Muzika: Branko Kovač. Scenograf: Ananije Verbicki. Muzička transkripcija: Lučka Simonuti. Tehničko rukovodstvo: Vojo Begović. Stolarski radovi: Nikola Stanković. Kostime izradili: Milica Jabljan, Vitomir Bujišić i Ljubo Kadić. Osvjetljenje: Ilija Piletić. Vlasuljar: Momčilo Stanić. Šef pozornice: Špiro Ćeranić.

Uloge:

G-đa Pernel, mati Orgonova  — Zlata Cvetković-Berović; Orgon, muž Elmirin — Petar Spajić; Elmira, žena Orgonova — Vera Radivojević; Damis, sin Orgonov — Ljubomir Kovačević; Marijana, kći Orgonova —Danica Aćimac; Valer, prosilac Marijanin — Slobodan Radovanović; Kleant, šurak Orgonov — Boris Kovač; Tartif — Petar Petković; Dorina, pratilica Marijanina — Eta Bortolaci; Lojal, sudski činovnik — Petar Begović; Činovnik policajac — Vaso Perišić ; Flipota, služavka g-đe Pernel — Lučka Simonuti.

Premijera:

Cetinje, 12/10/1950, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević