Tri put vjenčani

Komedija u tri čina.

17

Oktobar
1931
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Ana Nikols.

Uloge:

Isak Koen – Aleksandar Cvetković; Gospođa Isaka Koena – Milica Spiridonović; Doktor Jakov Arons – Božidar Andrić; Salomon Levi – Stanko Kolašinac; Samuel Levi – Miodrag Avramović; Roza Kristina Abel – Leposava Kolarević; Patrik Abel – Milan Orlović; Župnik Valen – Rista Spiridonović.

Premijera:

Cetinje, 17/10/1931; 20:00 časova.