Tuđe dijete

04

August
1945
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Vasilj Škvarkin.

Premijera:

Cetinje, 04/08/1945, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević