U dolini

Drama u tri čina.

17

Septembar
1932
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Don Angel Gimero. Preveli: Don Hose Ečegaraj, Hajim Davičo.

Uloge:

Marta – Kosara Rajčević; Antonija – Ivana Petri; Pepa – Milica Spiridonović; Nuri – Leposava Kolarević; Manelik – Miloš Rajčević; Sebastijan – Vaso Kosić; Toma – Rista Spiridonović; Modest – Stanko Kolašinac; Peluka – Paula Jesić; Moruko – Dušan Popović; Nando – Petar Spajić; Hoze – Aleksandar Cvetković; Prvi momak – Nikola Vujanović; Drugi momak – Josip Petričić; Treći momak – Milovan Radulović; Četvrti momak – Đoko Begović; Prva djevojka – Koviljka Kolašinac; Druga djevojka – Zlata Cvetković; Treća djevojka – Danica Tamindžić.

Premijera:

Cetinje, 17/09/1932, 20:00 časova.