Vlast

Komedija u jednom činu.

12

Januar
1964
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Branislav Nušić.  Tehnički radovi na sceni: Božidar Jablan, Milenko Miranović i Blažo Jovićević. Šef pozornice: Božidar Jablan.

Uloge:

Miloje – Dragan Vico; Mara – Ljubica Vujanović / Njanja Martinović; Arsa – Nikola Rakočević; Svetozar – Nikola Vujanović; Leposava – Anđela Uzelac; Mica – Ljubica Vujanović / Zagorka Đurović; Dobrosav – Božidar Jablan; Savo – Blažo Jovićević; Gospa Dana – Danka Uzelac; Momak iz ministarstva – Nikola Jovićević.

Ostale informacije:

Komad upriličen povodom stogodišnjice rođenja Branislava Nušića.

Premijera:

Cetinje, 12/01/1964, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević