Voda sa planine

18

Juni
1938
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Radomir Plaović - Milan Đoković.

Premijera:

Cetinje, 18/06/1938, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević