Vojvoda Micko

Herojska drama u sedam slika.

13

April
1936
Reditelj
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Nadežda Petrović.

Uloge:

Micko Krstić – Miodrag Avramović; Nevenka – Maša Perenčević; Toma – Marko Jelić; Sveštenik – Radenko Almažanović; Ilija – Milovan Radulović; Džemail – Jovan Gec; Anđelko – Dušan Popović; Jordan – Nikola Mitić; Kata – Cinta Aritonović; Tamničar – Petar Begović; Damjan Smiljevski – Jovan Tanić; Uhoda – Marko Jelić; Petar Acev – Đoko Begović; Kadri-bej – Miloš Jeknić; Đorđe Skopljanče – Vaso Perišić; Houda – Marko Jelić.

Premijera:

Cetinje, 13/04/1936, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević