Zajednički život

Komedija u tri čina.

12

Novembar
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Fangere Henri – Julies de Gastine.

Premijera:

Cetinje, 12/11/1911, 20:00 časova.