Ženidba

Komad u dva čina.

07

Maj
1936
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Nikolaj Vasiljevič Gogolj.

Uloge:

Agafja Tihonovna – Cinta Aritonović; Arina Pantjeljejmonovna – Vjera Jelić; Fjokla Ivanovna – Lela Josipović; Potkoljesin – Marko Jelić; Kočkarjev – Jovan Tanić; Kajgana – Milovan Radulović; Anučkin – Dušan Popović; Starikov – Đoko Begović; Žvakalo – Radenko Almažanović; Stjepan – Nikola Mitić; Dunjaška – Desanka Petković.

Premijera:

Cetinje, 07/05/1936, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević