Ženidba

Komedija u tri čina.

20

Mart
1941
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Nikolaj Vasiljevič Gogolj.

Uloge:

Agafija Tihonovna – Kaja Anđelković; Arina Pantelejmonovna – Vjera Jelić; Fjokla Ivanovna – Anđelija Krstić; Potkolesin – Marko Jelić; Kočkarjov – Mile Pani; Kajgana – Milovan Radulović; Anučkin – Petar Begović; Žvakalo – Stanko Buhanac; Starikov – Nikola Vujanović; Dunjaška – Gina Buhanac; Stjepan – Ljubomir Pecović.

Premijera:

Cetinje, 20/03/1941, 20:30 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević