Zenifa

Drama u tri čina, pet slika.

28

Decembar
1935
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Arsa Petrović.

Uloge:

Selim beg Šarčević – Marko Jelić; Emina – Lela Josipović; Zenifa – Mila Gec; Arif – Radenko Almažanović; Ibrahim – Nikola Mitić; Alil beg – Dušan Popović; Asim beg – Miloš Jeknić; Oberlajtnant Kraus – Emil Kutjara; Austrijski žandarm – Vaso Perišić; Aga – Đoko Begović; Opštinski časnik – Milovan Radulović; Građanin – Miodrag Avramović.

Premijera:

Cetinje, 28/12/1935, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević