Ženske suze

Komedija u jednom činu.

21

Maj
1910

O komadu:

Napisao: August fon Kocebu. Preveo: N. Dimić.

Uloge:

Antonije – Mihailo Kovačević; Đulija – Kaća Petrović; Marijeta – Dara Miletić; Grof Alberto Albini – Ljubomir Tamindžić; Đavini – Milutin Stevanović; Profesor – Mašo Petrović; Lujđa – gospođa Anđelković.

Premijera:

Cetinje, 21/05/1910, 20:30 časova.