Zrinski

Dramska kronika u pet slika s epilogom.

21

Mart
1936
Reditelj
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Tito Stroci.

Uloge:

Petar Zrinski – Jovan Gec; Katarina – Cinta Aritonović; Zora – Maša Perenčević; Fran Frankopan – Miodrag Avramović; Nadaždi – Emil Kutjara; Bukovački – Milovan Radulović; Gotal – Đoko Begović; Pogledić – Milovan Radulović; Malenić – Andreja Narbutović; Car Leopold – Jovan Tanić; Lobković – Radenko Almažanović; Gremonvil – Miloš Jeknić; Marion – Nada Dražić; Hoher – Marko Jelić; Abele – Dušan Popović; Herberštajn – Nikola Mitić; Fekete – Petar Begović; Vitnjedijev glasnik – Dušan Popović; Jure – Đoko Begović; Bastien – Petar Begović; Suluda djevojka – Dana Petrović; Historičar – Emil Kutjara; Pjesnik – Miloš Jeknić..

Premijera:

Cetinje, 21/03/1936, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević