Zulumćar

Muzička drama u tri čina.

10

Oktobar
1959
Pozorišna sezona

O komadu:

Napisao: Svetozar Ćorović. Scenaristkinja: Danica Mugoša. Tehnički radovi na sceni: Špiro Ćeranić, Božidar Jablan i Blažo Jovićević. Šef pozornice: Božidar Jablan. Sufler: Danica Mugoša. Rekvizita: Milenko Miranović. Stolarski radovi: Danilo Pajević. Osvjetljenje: Božidar Jablan. Garderoba: Ljubo Kadić.

Uloge:

Arifaga – Dušan Popović; Emina – Vera Petković; Ziba – Danica Vušurović; Zlatija – Senka Pejović; Mejra – Jelka Pavićević; Selimbeg – Vaso Perišić; Džaferaga – Ilija Petković; Bimbaša – Dragan Vico; Zaptija – Tomislav Krivaćević; Petar – Joko Ivanović; Marko – Boro Muhadinović; Nikola – Đuro Đurković; Osman – Nikola Vujanović; Cigani, pjevači i svirači – Nikola Rakočević, Bajram Krnić, Vasko Omurović,  Veselin Bastać,Vjekoslav Vrabec, Marko Marković; Momci Selimbegovi – Momčilo Strugar, Krsto Babić.

Premijera:

Cetinje, 10/10/1959, 20:00 časova.
Digitalizacija arhive: Miloš Prelević