Zetski dom

Javna ustanova Kraljevsko pozorište ,,Zetski dom” i NU ,,Naroden teatar Bitola” potpisali su sporazum o saradnji u oblasti pozorišne umjetnosti i produkcije.

Direktor pozorišta u Bitolju, Ivan Jerčik, nedavno je bio gost našeg pozorišta, gdje je sa direktorom Lukom Radovićem i umjetničkom direktoricom Stelom Mišković uspostavio dogovor o budućoj saradnji, koji je sada i formalno krunisan potpisivanjem ugovora.

,,Ovakvim saradnjama u kontekstu javnog interesa u kulturi Crne Gore i Makedonije, doprinosimo ostvarivanju i razvoju pozorišnog stvaralaštva, regionalne
saradnje i razmjeni dobre prakse u ovoj oblasti, baštineći kvalitet produkcija i jasnu umjetničku profilaciju”, istakao je direktor Luka Radović.

Saradnja se odnosi se na međusobna gostovanja i razmjenu programa, eventualnu koprodukciju, te razmjenu umjetnika i drugog umjetničkog i stručnog kadra. Ugovor je potpisan na četiri godine počevši od 2024.