Zetski dom

Od subote, 9.12. u foajeu Kraljevskog pozorišta „Zetski dom“ biće postavljena izložba Stefana Delića „Skulptorski ključevi kao lični alfabet”.

“U konstantnom upoznavanju sa podsvjesnim tokom formulisanja djela, počeo sam da uočavam zanimljive simboličke sadržaje. Oni su preuzeli formu ključa koji se, potom, transformisao u nešto nalik slovnim simbolima. U kasnijoj fazi rada, nastale forme nijesam uspio identifikovati sa bilo kakvim poznatim motivima. Ostala je riječ „alfabet” kao sinonim za unutrašnje pismo čijim znakovnim jezikom sam želio da uspostavim komunikaciju između sebe i društva u vremenu u kojem egzistiram. Komunikacija se odvijala posredstvom osvajanja vajarskog prostora.
Svojstva i elemente tog prostora postavljam naspram urbanog ambijenta kao karakteristike savre menog doba. U metafizičkom smislu, prostor je sagledan kao smjena suprotnosti: svjetlo i tama, volumen i punoća vajarske forme, prostor materijalnog i antiprostor duhovnog. Uspostavljena skladnost skulpture rezultat je sinteze tih suprotnosti. Likovna predstava je znak osviješćene prirode samog stvaraoca koja se odražava u pomirenosti njegovih suprotnosti.
Posredstvom različitih likovnih tehnika želio sam da udemu prirodu materijala kojim sam se koristio i da ispitam simboličku prirodu motiva koji se „nametnuo” iz antiprostora podsvjesnog. Simbol je doživio svoju metamorfozu poprimajući različite oblike, ali zadržavajući svoju skriptografsku vizuelnu prisutnost. Naziv kojim je objedinjen ovaj ciklus radova nije dat sa namjerom da se deskriptivno predstavi vizuelni sadržaj, već da se isti učini razumljivijim i pristupačnijim posmatraču. Kako je likovno djelo sagledano kao znak, a kreator istog kao posrednik u procesu transformisanja iz duhovnog u materijalno, tako možemo pretpostaviti da taj „znak” u sebi posjeduje živu energiju. Specifična energija djela nameće se svojim prisust vom, utiče na svijest posmatrača, preoblikujući je. Kako je posmatrač pod dejstvom rezultata djela, tako je stvaralac pod uticajem kreativnog čina kao impulsa „umjetničkog trenutka” koji traje u vremenu.”

Stefan Delić roden je 29. maja 1997.godine. Osnovne studije završio je na Fakultetu Likovnih Umjetnosti na Cetinju, na studijskom programu Vajarstvo, u klasi prof. mr Željka Reljića. Izlagao je u Mostaru, Nikšiću, na Cetinju i dobitnik je otkupne nagrade fondacije „Ćano Koprivica”.