Zetski dom

Knjiga eseja “Pozoriste kao kapital”, autora prof. mr Janka Ljumovića, u izdanju Matice crnogorske, promovisana je juče u Kraljevskom pozorištu “Zetski dom”.

Odabrane teme radova bile su građa za istraživanje unutar polja savremenih izvedbenih studija, pozorišne produkcije, repertoarske politike, menadžmenta festivala, sociologije pozorišta i studija kulture.

Autor Ljumović ističe da su različiti pozorišni identiteti, entiteti, problemi, otvorena pitanja i iskustva determinisani kroz narativ koji određuje mjesto i ulogu savremenog pozorišta u Crnoj Gori, uz osvrt na istorijske perspektive.

“Kada uđete u savremeni period, zapravo imate problem sa manjkom bibliografskih jedinica. Jako je malo naslova koji kontekstualizuju, problemski čitaju, postavljaju i suvereno otvaraju teme. Iz tog razloga, bilo mi je važno da ovi eseji, koji pripadaju različitim istraživačkim postupcima ili inspiracijama da govorim o nekim aspektima, ne budu samo publikovani u Gracu, Mariboru, Beogradu ili Skoplju, već da budu dostupni našoj javnosti, a i da naši studenti imaju u jednoj knjizi sabranu primijenjenu metodologiju o tome kako se teatar može čitati“, naglasio je Ljumović.

Prema riječima direktora Zetskog doma Ilije Subotića, „Pozorište kao kapital“ predstavlja tematski raznorodan ali jasno koncipiran skup tekstova koje uvezuje autorova namjera da sagleda konstituisanje naše nove pozorišne stvarnosti, kroz izazove i paradokse vremena u kojem se ta nova stvarnost uobličavala.

 “Takođe bih istakao značaj tekstova koji se bave opusima autora koji su se u svom polju djelovanja čvrsto držali istraživačkog pristupa, konkretno – Slobodana Milatovića u pozorišnoj režiji i Dragana Klaića u teatrologiji i analizi kulture. Ovim odabirom autor pokazuje i svoj doživljaj pozorišta, koji vidi kao prostor dinamičnih i tragalačkih iskaza onih umjetničkih pregnuća čije se djelovanje ne završava u polju estetskog ugođaja.

Stalna prisutnost takvog doživljaja u ovoj knjizi čini je bitnim štivom u novim čitanjima novije istorije i savremenosti našeg pozorišnog života, koji se upravo u pomenutom periodu uspješno oslobađao krutih pravila tradicionalnog pozorišta, posebno onih koja su insistirala na strogo zacrtanim granicama između scene i publike, kao i na omeđenosti domašaja same pozorišne izvedbe“, rekao je direktor Subotić.

Prof. dr Hazim Begagić, predavač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici i Akademiji dramskih umjetnosti Tuzla, istakao je da ova knjiga predstavlja živo, vitalno svjedočenje u istorijskom kontekstu najdinamičnijeg perioda koji je uticao na potpuno redefinisanje jednog pozorišnog sistema kakav je crnogorski.

“Pratim recentnu teatarsku produkciju u Crnoj Gori, a nakon što sam pročitao knjigu shvatio sam koliko se radi o vitalnoj sceni i koliko autor svojim pristupom, koji je i istoriografski i teorijski, ali istovremeno uključuje i njegovo veoma bogato iskustvo u pozorišnoj produkciji, na fascinantan način vodi kroz brojne teme i pitanja, uz otvaranje problema koji se odnose ne samo na crnogorski teatar, već i na širu regionalnu i evropsku scenu i istovremeno dijagnostifikuje ključne trenutke koji su u recentnoj istoriji crnogorskog teatra bili praktično presudni za ovu scenu kakvu danas imamo“, rekao je Begagić

Promociju knjige eseja „Pozorište kao kapital“, kojom je moderirala dramaturškinja Marija Mihaljević, organizovali su Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ i Matica crnogorska.

(foto / video: Vladimir Martinović)