Vijesti

U petak 5. januara gudački kvartet u sastavu: violinisti Luka Perazić i Viktor Huter, violista Petar Obradović i violončelista Sari Šaćiri, održaće koncert u Kraljevskom pozorištu, sa početkom u 20h. Mladi kvartet „Gosl“ će na koncertu u „Zetskom domu” izvesti novi program sa djelima Franca Šuberta (Stav za kvartet), Aleksandra Borodina