Zetski dom

Zakoni srca i zakoni države u italijansko-belgijskoj koprodukciji

Odigrana Antigona na MIT festivalu

U ponedjeljak je na sceni MIT festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom publika imala priliku vidjeti predstavu “Antigona”, italijansko-belgijsku koprodukciju, koju je režirao Sandro Mabbelini. Po Sofokleovom tekstu, dramatizaciju za ovaj komad uradila je Deborah Gambetta. I u njenoj verziji Antigona se usprotivi odluci Kreonta, kralja Tebe, u namjeri da dostojanstveno sahrani brata, pobunivši se protiv ljudskih zakona, vođena božjim. Antigona, zbog tog svojeg činjenja vođenog milošću, platiće smrću , jer ne mogu se kršiti zakoni države bez kazne. Ipak, u ovoj verziji antičke drame najveće intervencije pretrpio je lik Kreonta, koji ovoga puta nije predstavljen kao tiranin. Pitanje koje Gambetta stavlja u središte antičke drame postavljene modernim jezikom i savremenim kostimima, jeste poštovanje zakona. Ukoliko bi služili pojedncu, a ne svima, da li bi i to bio oblik tiranije?

“Ovu verziju je napisala jedna mlada dramaturškinja iz Rima, ona stavlja u isti plan Antigonu i Kreonta. Dakle ne predstavlja Antigonu kao ljutitu i histeričnu djevojku, a Kreonta kao zlog dikatora. Kreont vjeruje da bi zakon trebalo da bude jednak za sve, on hoće da radi u interesu naroda, zbog toga se situacija komplikuje. On ima problem budući da sa jedne strane nosi breme etike i moći, a sa druge privrženost svojoj porodici, miješaju se porodični odnosi i teško mu je da stane na neku stranu. Niko tu nema apsolutno pravo, ni Antigona, ni Kreont, to je krajnje subjektivno”, rekao je reditelj Sandro Mabbelini.

“Klasične drame tiču se svih epoha, svako od nas u sebi je svjestan da postoji sloboda pojedinca ali da su tu pravila zajednice koja nadilaze lično. Kreont u ovoj verziji nije tiranin već je običan čovjek koji voli Antigonu i Polinika. On prolazi ličnu borbu, primoran je da vlada, svaki put kada je postao vladar nije bilo nikoga da to bude umjesto njega, bilo mu je nametnuto”, kazao je glumac Stefano Bafeti.

“Smisao svega ovoga bio je aktuelizovati klasičnu dramu, prikazati antičku tragediju na moderan način, kroz odnos među likovima, kroz moderne kostime. To gledaocu može pomoći da se saživi sa dramom koja se tiče svih generacija i odolijeva vijekovima. Baš zato je bilo neophodno aktualizovati je. Vaša zemlja je predivna kao i Vaše pozorište, zahvalni smo zbog učešća na MIT festivalu”, kazala je glumica Chiara Verzola.

U predstavi koja predstavlja koprodukciju teatara: Olinda –Milano, Beat 72-Rim, Espaceouvert- Brisel, glumački ansambl čine: Antigona—Chiara Verzola, Kreont – Stefano Baffetti, Ismena – Cecilia Elda Campani, Hemon – Alberto Baraghini, mezosopran: Francesca Lisetto, originalna muzika i kontrabas: Pietro Cavallucci. MIT festival nastavlja se koncertima Stefana Milenkovića koji će svirati sa Crnogorskim simfonijskim orkestrom, i Vlatka Stefanovskog, poslednjeg festivalskog dana. Iz direkcije Kraljevskog pozorišta Zetski dom napominju da je obezbijeđen besplatan prevoz iz Podgorice za sva festivalska izvođenja.