Zaposleni

Kraljevsko pozorište “Zetski dom” danas ima 32 zaposlenih, a rad je organizovan u šest službi. Funkciju direktora od 2020. godine obavlja Ilija Subotić, dok je umjetnička direktorica Lidija Dedović.

U Umjetničkoj službi Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”, uz umjetničku direktoricu, zaposleni su dramaturg Rajko Radulović, inspicijent Srđan Milošević i članovi glumačkog ansambla Goran Vujović, Vule Marković, Jelena Laban, Jelica Vukčević i Marija Labudović.

Službom produkcije i marketinga rukovodi Đorđe Dragićević, a njeni članovi još su producentkinja Aleksandra Maksimović, organizator umjetničkog programa Đorđije Radoičić i bibliotekarka-dokumentaristkinja Stanislava Milošević.

Rukovodilac Službe scensko-tehničke produkcije je Dragan Sjekloća, a u njoj su i šef scenske tehnike Željko Milošević, majstor scene Aleksandar Anđelić, tehničar rasvjete Mladen Đurković, rekviziter Vlatko Radović, scenski dekorater Goran Radović i garderoberka Stana Vuković.

Sekretar ustanove i rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove je Dragoljub Janković. Ovu organizacionu jedinicu čine i službenica za javne nabavke Milena Vušurović, prevoditeljka Anđela Đurović, administrativna tehničarka Adrijana Radović, vozač Marko Batrićević i članovi službe zaštite Nedžad Alilović, Petar Rašković i Miodrag Adžić.

Službom finansijsko-komercijalnih poslova rukovodi Ksenija Čavor, blagajnica je Dragana Ljiljanić, ekonom Saša Pejović, a biletarka Ana Muhadinović.