Zetski dom

U okviru razmjene umjetničkog i stručnog kadra, dramaturg Kraljevskog pozorišta „Zetski dom“ Rajko Radulović učestvovaće u programu Transformacije – Obnova evropskih pozorišta i publike nakon kovida, koji organizuje Evropska teatarska konvencija – ETC, uz podršku EU programa za kulturu Kreativna Evropa.

Program će biti realizovan u Prešernovom gledališću u Kranju u periodu 22-31. mart 2023. godine, dok će predstavnik Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” biti u prilici da učestvuje u radu na realizaciji najnovije predstave tog teatra i prisustvuje programskim segmentima festivala 53. Nedjelja slovenačke drame.

Kraljevsko pozorište “Zetski dom” postalo je prošle godine punopravni član Evropske teatarske konvencije, najveće i najznačajnije panevropske mreže vodećih javnih pozorišta, koja je osnovana 1988. godine, odražavajući različitost dinamičnog kulturnog sektora na evropskom kontinentu.

Putem realizacije brojnih programa, benefiti članstva, između ostalog, odnose se na mogućnost učešća u umjetničkoj saradnji i umrežavanju u cilju razvoja i realizacije koprodukcija i razmjene predstava, uz jačanje kadrovskih kapaciteta.

(foto: Nikola Jovićević / Prešernovo gledališće Kranj)