Hasan-aginica

Drama u tri čina.

26

Juni
1911
Pozorišna sezona

O komadu:

Tekst: Milan Ogrizović.

Uloge:

Aga Hasan-aga – Nikola Hajdušković; Hasan-aginica – K. Hajdušković; Sultanija – Milka Dir; Fata – mala Milica; Ahmed – mali Vlado; Beg Pinterović – Ilija Vučićević; Zarifhanuma – J. Janković; Umihana – Mara Vučićević; Imotski kadija – Milutin Stevanović; Tetka Kata – J. Micić; Ibrahim – Dušan Milošević; Husrev – Ljubomir Micić; Husejin – Bogić Vojvodić; Robinjica Vlahinja – J. Micić; Svat – Milan Rupčić.

Premijera:

Cetinje, 26/06/1911, 20:30 časova.